Nové čísla

 • Posthumánne témy (nielen) v literatúre

  ed. Bogumiła Suwara obálka-1_2021

  Vo viacerých dielach science fiction sa už od počiatkov tohto žánru pracuje s predstavou transformovania človeka. V rozmanitých naráciách opisujúcich stret ľudí s transformovaným človekom alebo mimozemšťanom sú ľudské stereotypy, ľudská prirodzenosť i samotná humanistická paradigma vystavené konfrontácii a kritickej reflexii, ktorú do súčasnej humanistiky vniesol a rozvíja posthumanizmus. Štúdie publikované v tomto čísle sa sústreďujú na identifikovanie transhumánnych a posthumánnych tém a motívov vo vybraných príkladoch science fiction literatúry a umenia (bioart, film a TV seriály) z perspektívy posthumanizmu.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  editoriál / editorial
  BOGUMIŁA SUWARA
  Posthuman topics in literature and other arts ■ 2 (prejsť na článok)
  štúdie / articles
  MARIUSZ PISARSKI
  Human, super-human, anti-human: The posthuman deep future in evolutionary science fiction ■ 3 (prejsť na článok)
  PETER SÝKORA
  Post-dog tales about human extinction ■ 18 (prejsť na článok)
  JANA TOMAŠOVIČOVÁ
  Parallels between two worlds: Literary science-fiction imagery and transhumanist visions ■ 31 (prejsť na článok)
  IVAN LACKO
  Saviors, naifs, or orphans? The posthuman condition in literary and cinematic perspectives on human cloning ■ 43 (prejsť na článok)
  JOZEF LENČ
  From “andys” to “toasters”: How has politics affected the view of non-humans in “Blade Runner” and “Battlestar Galactica”? ■ 55 (prejsť na článok)
  JURAJ ODORČÁK
  Homo artefactus and Promethean shame: Reflections on Josef Čapek, Futurism, transhumanism, posthumanism, and the Obvious ■ 68 (prejsť na článok)
  BOGUMIŁA SUWARA
  Toward a bioethical perspective for posthumanist aesthetics: Bioart as an example ■ 81 (prejsť na článok)

  recenzie / book reviews
  Francesca Ferrando: Philosophical Posthumanism (Pavlína Bakošová) ■ 97 (prejsť na článok)
  Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita [Beyond the Horizons of the Medium. Literature and Mediality] (Marek Debnár – Bogumiła Suwara) ■ 100 (prejsť na článok)
  Bogumiła Suwara – Mariusz Pisarski (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective (Katarína Ihringová) ■ 102 (prejsť na článok)
  Judit Görözdi: Dejiny v súčasných maďarských románoch [History in Contemporary Hungarian Novels] (L. Patrik Baka) ■ 105 (prejsť na článok)
  Renáta Bojničanová – Tamara Šimončíková-Heribanová (eds.): Komplexnosť tvorivosti. Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej [The Complexity of Creativity. Proceedings for the jubilee of Mária Bátorová] (Tatiana Sedová) ■ 109 (prejsť na článok)

 • Umiestnenie utópie

  eds. Péter Hajdu – Róbert Gáfrik obálka-2_2021

  Geografická a časová orientácia európskych a neeurópskych utópií sa podľa všetkého líši v rôznych politicko-kultúrnych ohľadoch. Články v tomto čísle potvrdzujú, že sa v utópiách dá rozoznať determinácia národným a kultúrnym prostredím, čím poukazujú na oprávnenosť pozornosti, ktorá sa pri výskume utópie venuje nacionalizmu, kolonializmu či náboženskému imperializmu. Okrem toho niektorí autori dokazujú, že vzájomné pôsobenie medzi pôvodnou kultúrou a lokálnou/kultúrnou inakosťou imaginárneho iného miesta otvára priestor pre imagologický prístup k utópiám.

   

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  editoriál / editorial
  PÉTER HAJDU – RÓBERT GÁFRIK
  The location of utopia ■ 2 (prejsť na článok)
  štúdie / articles
  JOHANNES D. KAMINSKI
  Leaving Gaia behind: The ethics of space migration in Cixin Liu’s and Neal Stephenson’s science fiction ■ 3 (prejsť na článok)
  YIPING WANG – PING ZHU
  Shanghai and the Chinese utopia in the early 20th century as presented in “The New Story of the Stone” ■ 19 (prejsť na článok)
  XIANGCHUN MENG – LIRONG ZHANG
  Chinese utopia: Its evolution, poetic anchorage and modern transformation ■ 33 (prejsť na článok)
  SEVAL ŞAHİN – DİDEM ARDALI BÜYÜKARMAN
  The Islamist version of utopia: The politics of redesigning space ■ 43 (prejsť na článok)
  PÉTER HAJDU
  Mór Jókai’s Asian utopia(s) ■ 56 (prejsť na článok)
  SÁNDOR HITES
  National internationalism in late 19th-century utopias by Mór Jókai, Edward Bellamy, and William Morris ■ 69 (prejsť na článok)
  LIBOR MAREK
  Three undiscovered utopias in German-language literature from the Czech periphery: Moravian Wallachia and Zlín ■ 81 (prejsť na článok)
  recenzie / book reviews
  Norbert Bachleitner – Achim Hölter – John A. McCarthy (eds.): Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research (Igor Tyšš) ■ 99 (prejsť na článok)
  Ágnes Györke – Imola Bülgözdi (eds.): Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture: Central Europe and the West (Rana Yürüker) ■ 101 (prejsť na článok)
  Csongor Lőrincz – Péter L. Varga (eds.): Herausforderung der Literatur: Péter Esterházy [The Challenge of Literature: Péter Esterházy], András Kányádi (ed.): Péter Esterházy et le postmodernisme [Péter Esterházy and Postmodernism] (Stephan Krause) ■ 105 (prejsť na článok)
  Katarína Bešková: Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar [Contemporary Egyptian Literature: Dystopia, Censorship and the Arab Spring] (Danuša Čižmíková) ■ 107 (prejsť na článok)
  Vladimír Papoušek a kol.: Pokušení neviditelného. Myšlení moderny [The Temptation of the Invisible: The Thinking of Modernism] (Zuzana Kopecká) ■ 110 (prejsť na článok)