Nové číslo

WORLD LITERATURE STUDIES 

1  2018 vol. 10

Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy
Frontier Orientalism in Central and East European Literatures 

obálka

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLES SABATOS – RÓBERT GÁFRIK (eds.)

Zámerom tohto čísla je preskúmať fenomén hraničného orientalizmu v literatúrach strednej a východnej Európy. Andre Gingrich navrhol tento pojem pre krajiny, ktoré nemali vlastné kolónie, ale mali kontakt s orientálnym svetom prostredníctvom stretnutí s osmanskými nájazdníkmi. Prispievateľky a prispievatelia skúmajú tieto otázky vo vzťahu k českej, slovenskej, maďarskej, srbskej, bosnianskej, rumunskej, lotyšskej a gruzínskej literatúre, ako aj k žánru historickej beletrie v strednej Európe od 19. storočia až do súčasnosti.

The purpose of this issue is to explore the phenomenon of frontier Orientalism in the literatures of Central and Eastern Europe. Andre Gingrich has proposed this concept for countries that have not been colonial powers, but have been in contact with the Oriental world by means of Ottoman invasions. The contributors examine this topic in relation to Czech, Slovak, Hungarian, Serbian, Bosnian, Romanian, Latvian, and Georgian literature, as well as the genre of historical fiction in Central Europe, from the 19th century to the present.

OBSAH / CONTENT

EDITORIÁL / EDITORIAL
CHARLES SABATOS – RÓBERT GÁFRIK
Frontier Orientalism in Central and East European literatures ■ 2 WLS1_2018_editoriál

ŠTÚDIE / ARTICLES
CHARLES SABATOS
The nation’s “timeless mission”: Frontier Orientalism in Central European historical fiction ■ 3 abstrakt
JITKA MALEČKOVÁ
“Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina ■ 15 abstrakt
JELENA ARSENIJEVIĆ MITRIĆ
Orientalist discourse in Ivo Andrić’s “Bosnian Chronicle” ■ 27 abstrakt
MATEJ KARÁSEK
Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić’s “Dictionary of the Khazars” ■ 39 abstrakt
ANDREI TERIAN
From frontier Orientalism to transnational communities: Images of the Tatars in modern Romanian literature ■ 50 abstrakt
IEVA KALNAČA – BENEDIKTS KALNAČS
Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture ■ 63 abstrakt
MZIA JAMAGIDZE
Frontier Orientalism and the stereotype formation process in Georgian literature ■ 88 abstrakt
RECENZIE / BOOK REVIEWS
Charles D. Sabatos: Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi (Petr Kučera) ■ 100
Marianna D. Birnbaum – Marcell Sebők (eds.): Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perspectives (Etienne Charrière) ■ 102
Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Kristína Kállay) ■ 104
Emőke G. Komoróczy: Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre (Péter H. Nagy) ■ 106
Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (Libuša Vajdová) ■ 108
Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov (Ján Knapík) ■ 112
Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu (Roman Mikuláš) ■ 113