2021 and 2022 topics

13. ročník / 13th volume

WLS 1/2021 (ed. Bogumila Suwara): Posthumánne témy (nielen) v literatúre / Posthuman Topics in Literature and Other Arts

WLS 2/2021 (eds. Péter Hajdu – Róbert Gáfrik): Umiestnenie utópie / The Location of Utopia

WLS 3/2021 (eds. Katarína Bednárová – Isabelle Poulin – Igor Tyšš): Historiografia a preklad / Historiography and Translation

WLS 4/2021 (ed. Roman Mikuláš): Interdiskurzívne konštruovanie literatúry / Interdiscursive Construction of Literature

 

14. ročník / 14th volume 

WLS 1/2022 (ed. Mária Kusá)

WLS 2/2022 (eds. Róbert Gáfrik – Miloš Zelenka) → Svetová literatúra z pohľadu „malých“ a „veľkých“ literatúr / World Literature from the Perspective of “Small” and “Large” Literatures