Nové knihy v redakcii

FIŠER, Z.: Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host, 2009.

ZELENKA, M. Komparatistika v kulturních souvislostech. Nakladatelství Vlastimil Johanus. 2012

POSLEDNÍ, P. Taktika přepisu. Polští autoři v časopise Světová literatúra. Pavel Mervant, 2013

MASLOWSKI, M., FRANCFORT, D., GRADVOHL, P. Culture et identité en Europe centrale. Institut d´etudes slaves, Masarykova Univerzita, 2011