Témy na rok 2018

V 10. ročníku pripravujeme ďalšie tematické čísla:

WLS 1/2018 (eds. Róbert Gáfrik – Charles Sabatos) →  HRANIČNÝ ORIENTALIZMUS V LITERATÚRACH STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY / FRONTIER ORIENTALISM IN CENTRAL AND EAST EUROPEAN LITERATURES

WLS 2/2018 (eds. Marcel Forgáč – Milan Kendra) → POETOLOGICKÉ SÚRADNICE LITERÁRNYCH FIKCIÍ FILOZOFOV A FILOZOFIEK / POETOLOGICAL ASPECTS OF LITERARY FICTION BY PHILOSOPHERS

WLS 3/2018 (ed. Roman Mikuláš) → PROBLÉMOVÉ ASPEKTY VÝSKUMU METAFORY V INTERDISCIPLINÁRNEJ A TRANSDISCIPLINÁRNEJ PERSPEKTÍVE / PROBLEMATIC ASPECTS OF METAPHOR RESEARCH. INTERDISCIPLINARY AND TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVES

WLS 4/2018 (ed. Dobrota Pucherová) → CENZÚRA A AUTOCENZÚRA V SÚČASNEJ LITERATÚRE / CENSORSHIP AND AUTO-CENSORSHIP IN CONTEMPORARY LITERATURE