Témy na rok 2019

V 11. ročníku pripravujeme ďalšie tematické čísla:

WLS 1/2019 (eds. Anita Huťková – Mária Kusá) →  KANONICKÉ DIELA SVETOVEJ LITERATÚRY V PREKLADE DO SLOVENČINY

WLS 2/2019 (eds. Anton Pokrivčák – Miloš Zelenka) → IMAGES OF REMOTE COUNTRIES IN THE LITERATURES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

WLS 3/2019 (ed. Roman Mikuláš) → LITERATÚRA A JEJ FILMOVÁ PODOBA V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE / FILM ADAPTATIONS OF THE LITERATURE IN THE CENTRAL EUROPEAN CONTEXT

WLS 4/2019 (eds.  Tomáš Jirsa – Rebecca Rosenberg) → (INTER)FACES: THINKING THE FACE IN LITERATURE AND THE VISUAL ARTS