Témy na rok 2017 a 2018

V 9. ročníku pripravujeme ďalšie tematické čísla:

WLS 1/2017 (ed. Adam Bžoch)
→ JOHAN HUIZINGA A STREDNÁ/STREDOVÝCHODNÁ EURÓPA

WLS 2/2017 (eds. Martin Dvojčoš – Emília Perez – Mária Kusá)
→ HOLMES AND POPOVIČ BEYOND THEIR CENTURY

WLS 3/2017 (eds. Bogumila Suwara – Jana Tomašovičová)
→ INTERDISCIPLINÁRNE HRY, SÚHRY A INTERAKCIE V POSTDIGITÁLNEJ DOBE

WLS 4/2017 (eds. Jana Cviková – Ingrid Puchalová)
→ RODOVÉ PODNETY PRE LITERÁRNU HISTORIOGRAFIU

V 10. ročníku pripravujeme ďalšie tematické čísla:

WLS 1/2018 (eds. Róbert Gáfrik – Charles Sabatos)
→ FRONTIER ORIENTALISM IN CENTRAL AND EAST EUROPEAN LITERATURES

WLS 2/2018 (eds. Marcel Forgáč – Milan Kendra)
→ POETOLOGICKÉ SÚRADNICE LITERÁRNYCH FIKCIÍ FILOZOFOV