Kontakt

Ústav svetovej literatúry SAV
Konventná 13
811 03 Bratislava
Tel.: 00421 2 5443 1995
Fax: 00421 2 5443 1995
e-mail: usvlwlit@savba.sk

Nájdete nás aj na Facebooku