2018

 • Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

  eds. Charles Sabatos – Róbert Gáfrik  obálka

   

  Zámerom tohto čísla je preskúmať fenomén hraničného orientalizmu v literatúrach strednej a východnej Európy. Andre Gingrich navrhol tento pojem pre krajiny, ktoré nemali vlastné kolónie, ale mali kontakt s orientálnym svetom prostredníctvom stretnutí s osmanskými nájazdníkmi. Prispievateľky a prispievatelia skúmajú tieto otázky vo vzťahu k českej, slovenskej, maďarskej, srbskej, bosnianskej, rumunskej, lotyšskej a gruzínskej literatúre, ako aj k žánru historickej beletrie v strednej Európe od 19. storočia až do súčasnosti.

   

   

   

   

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Charles Sabatos – Róbert Gáfrik
  Frontier Orientalism in Central and East European literatures  (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Charles Sabatos
  The nation’s “timeless mission”: Frontier Orientalism in Central European historical fiction  (abstrakt)
  Jitka Malečková
  “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina  (abstrakt)
  Jelena Arsenijević Mitrić
  Orientalist discourse in Ivo Andrić’s “Bosnian Chronicle”  (abstrakt)
  Matej Karásek
  Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić’s “Dictionary of the Khazars”  (abstrakt)
  Andrei Terian
  From frontier Orientalism to transnational communities: Images of the Tatars in modern Romanian literature  (abstrakt)
  Ieva Kalnača – Benedikts Kalnačs
  Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture  (abstrakt)
  Mzia Jamagidze
  Frontier Orientalism and the stereotype formation process in Georgian literature  (abstrakt)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s     
  Charles D. Sabatos: Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi (Petr Kučera)
  Marianna D. Birnbaum – Marcell Sebők (eds.): Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perspectives (Etienne Charrière)
  Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Kristína Kállay)
  Emőke G. Komoróczy: Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre (Péter H. Nagy)
  Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (Libuša Vajdová)
  Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov (Ján Knapík)
  Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu (Roman Mikuláš)